Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2013

hortex
0636 899f 420
Reposted fromNotYours NotYours vialesbian lesbian
hortex
6707 aa84 420
Reposted fromlesbian lesbian viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
0852 4424

[x]

GIMME INSULIN OMG

hortex
hortex

Po cholerę te wszystkie słowa, jeśli nie stoją za nimi uczucia. To tylko słowa. Albo na przykład mogę popatrzeć na obraz i powiedzieć, jesteś piękny. Ale jakie to ma znaczenie dla obrazu? [...] Nawet płótno Botticellego nie oddycha i nie czuje. Jest piękne ale to tylko namalowany obraz. Niezależnie od tego jak piękna jest zewnętrzna powłoka, wnętrze wciąż czuje i wciąż ma potrzeby, których słowa nie są w stanie zaspokoić.

— "Requiem dla snu"
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viatwice twice
hortex

obudźcie mnie, jak już będę chuda
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viawarkocz warkocz
hortex
7073 bd34 420
Reposted fromnigatin nigatin viawarkocz warkocz
hortex
Uwielbiam, gdy tak leżysz obok mnie i najzwyczajniej na świecie, po prostu jesteś.
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viawarkocz warkocz
hortex
hortex
hortex
Zajadanie smutków i stresów, a potem wyrzuty sumienia...
— ktoś wie jak przestać?
hortex
Tak. Czuję się poniżona, poniżona tym, że wszystko ci wyznałam, zapominając o godności, która każe cierpieć w milczeniu.
— Miecz Przeznaczenia - Andrzej Sapkowski
hortex
hortex

nie chce mi się niczego ogarniać, niczego.

Reposted frommefir mefir viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
hortex
hortex
Patrzę w lustro i nie wierzę, że to ja, nie rozpoznaję siebie w odbiciu; moje ciało jest mi obce, nie mogę na nie patrzeć; jestem obcy, niezrozumiały, nieznany, komunikacja ze mną jest niemożliwa. Spojrzenie tego, kto patrzy w lustro i odmawia odbiciu tożsamości, staje się autodestrukcyjnym zagrożeniem.
— J. Wójtowicz, "O rany, mamo, umrę na raka płuc, a wtedy na pewno dostanę nagrodę za całokształt"
hortex
9575 08e6 420
Reposted fromM-M M-M viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
hortex
Pisz do mnie czasem, bo umieram bez ciebie
hortex
5348 f9a4 420
Reposted fromkateistrue kateistrue viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl